Home / archiefcentraal / nauwe samenwerking waterschappen

nauwe samenwerking waterschappen

De waterschappen Velt en Vecht, Regge en Dinkel en Rijn en IJssel willen op verschillende manieren nauwer samenwerken. Een aantal uitvoeringstaken wordt gezamenlijk opgepakt. Bij bovenregionale contacten en overleg met externe partners kan één bestuurder namens alle drie de waterschappen optreden. Daarnaast willen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel tot een bestuurlijke fusie komen. Waterschap Rijn en IJssel blijft zelfstandig.

Dit staat in het voorstel dat de dagelijks besturen ter besluitvorming aan hun algemene besturen voorleggen. De algemene besturen van de drie waterschappen besluiten ieder afzonderlijk in de loop van december over het voorstel. De waterschappen zijn vorig jaar met ondersteuning van adviesbureau Berenschot hun zoektocht naar het waterschap voor 2020 begonnen. Daarbij werd nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijke effecten van een opschaling.

Flexibele organisatie

In de opvatting van de waterschappen vragen klimaatverandering, de diversiteit aan taken en daaruit voortvloeiende veranderingen van de wateropgaven, de komende jaren om een flexibele organisatie die tegelijk op meerdere speelvelden en verschillende schaalgrootten kan acteren. Daarbij wordt voor elke taak gezocht naar een zo effectief en efficiënt mogelijke schaal in de uitvoeringstaken.

Mix van samenwerkingsverbanden

Uit de verkenning blijkt dat er geen model bestaat waarop alle verschillende taken en verwachtingen optimaal kunnen worden bediend. De waterschappen komen daardoor tot een mix van samenwerkingsverbanden waarbij de dagelijkse besturen van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel het voornemen hebben te fuseren. Dit nieuwe waterschap trekt samen met Waterschap Rijn en IJssel op naar andere samenwerkingspartners. De waterschappen willen ook gezamenlijk een aantal concrete taken oppakken.

Dat betekent dat in de toekomst sommige ondersteunende taken, maar bijvoorbeeld ook taken als het verwerken van slib, gezamenlijk zullen worden opgepakt. Medewerkers treden dan op alsof ze voor één organisatie werken. Zuiveringstaken kunnen op een kleinere schaal uitgevoerd worden, waarbij samenwerking met gemeenten een belangrijke rol inneemt. Op bestuurlijk vlak zal in overleggen met provincies, de Unie van Waterschappen, Duitsland en andere partners vaker met één vertegenwoordiging namens de drie – en later wellicht nog meer – waterschappen worden opgetreden.

Fusietraject

De Waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel zullen indien beide besturen instemmen met het voornemen te fuseren, dit fusietraject parallel aan het proces van nauwere samenwerking met Rijn en IJssel oppakken.

Efficiency

Deze combinatie van een flexibele en meerschalige samenwerking tussen de drie waterschappen en een fusie van Velt en Vecht en Regge en Dinkel maakt een doelmatige aanpak van taken mogelijk, waardoor nieuwe efficiencyvoordelen ontstaan. De nieuwe mix van fusie en samenwerken leidt voor alle drie de waterschappen tot lagere kosten en daarmee voor de inwoners van het gebied tot een gematigder kostenontwikkeling.

Lees ook

Boek van de Week: Het Rosie resultaat

OMMEN – Het boek van de week van Bibliotheek Ommen is ‘Het Rosie resultaat’ van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.