Home / archiefcentraal / inventaris mulert archief

inventaris mulert archief

‘Uit mijne nalatenschap zullen allereerst worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden ter zake de vereffening des boedels. Mijn landhuis “Piet Hein” met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen strekken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd’.

In de vergadering van de Ommer gemeenteraad van 29 maart 1933 werd de erfstelling aanvaard. Vervolgens werd bij raadsbesluit van 15 juni 1933, nr. 554 de F.E. Baron Mulertstichting in het leven geroepen met als doel het landhuis “Piet Hein” aan de Zeesserweg 5 te exploiteren voor verpleging van zieken en beheer van het kapitaal.

Het bestuur van de stichting richtte het landhuis in tot een dagsanatorium voor maximaal 7 of 8 patiënten. De patiënten kwamen ’s morgens voor de dagbehandeling en vertrokken om 6 uur ’s avonds. Er kon één patiënt voor dag en nacht worden opgenomen.

Sinds 12 november 1951 werd het gebouw voor slechts ƒ 1,– per jaar verhuurd aan het kraamcentrum.

In de latere jaren heeft het pand verschillende bestemmingen gehad, waaronder als tijdelijke ambtswoning voor de burgemeester, bejaardenwerk, sociaal-cultureel werk en de sociaal-pedagogische dienst. Nu wordt het ver-huurd als kantoorpand in de commerciële markt. Mulert had in 1901 gronden gekocht, waarop in 1906 het huis ‘Piet Hein’ verrees. Frederik Mulert gaf dat huis die naam omdat hij toen commanderend officier was van H.M. Torpedoboot Piet Hein. Later, in 1916 zou er naast het huis een tuinmanswoning gebouwd worden, waaraan de naam Assahan werd gegeven.

Frederik Mulert was een van de acht kinderen van Frederik Willem Nicolaas baron Mulert, die te Ommen als notaris ter plaatse, plaatsvervangend kantonrechter en als lid van de gemeenteraad zijn sporen wel verdiend had. Alleen Frederiks jongere broer Geertruidis Pieter Christiaan baron Mulert zou voor nageslacht zorgen. Daartoe horen diens beide dochters E.C. van Styrum-Mulert en L.M. van der Feltz-Mulert.

In 1996 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij is bepaald dat het kapitaal besteed moet worden aan de gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ommen en welke niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden. De burgemeester van Ommen is ambtshalve lid en voorzitter van het bestuur. Verder wordt het bestuur gevormd door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Onder-steuning in Ommen en één lid uit de gemeenteraad van Ommen.

II. Het Mulertarchief.

Op 20 mei 2010 heeft de F.E. Baron Mulertstichting op een veiling bij het Veilinghuis Bubb Kuyper het onderhavige archief weten te verwerven. Daarbij gold de doelstelling om zoveel mogelijk historisch materiaal voor Ommen te behouden. Nadat het archief te Ommen was gearriveerd, volgde op 20 december een pers-presentatie.

Nadien is het Stichtingsbestuur met het Historisch Centrum Overijssel overeengekomen, dat dit archief door die instelling zal worden geïnventariseerd.

De bewerker kwam tot de conclusie dat het archief weliswaar een Mulertarchief genoemd kon worden, maar dat het toch vooral veel materiaal bevatte betreffende de zogenaamde Bergense boedel: de stukken betreffende de heerlijkheid Bergen in Noord-Holland en de familie Van Nassau. Andere archiefdiensten uit die buurt hadden de stukken reeds bekeken en waren de mening toegedaan, dat de onderhavige stukken niet veel bijdroegen aan hun eigen collecties en waren dus geen potentiële kopers.

In ieder geval was het duidelijk dat er weinig orde in de verzameling archivalia zat, zodat een deugdelijke inventarisatie noodzakelijk geacht werd.

De herkomst van het archief laat zich na de inventarisatie enigszins reconstrueren. De jongste stukken blijken afkomstig van het nageslacht van mevrouw Louise Margaretha Mulert, de vrouw van Willem Daniël Jozef van der Feltz.

Ook bleek de inventarisator dat er binnen de familie Mulert redelijk veel aandacht was voor de geschiedenis van de eigen familie en het verzamelen van genealogische gegevens. De enkele ‘oude’ archiefstukken betreffende de familie Mulert lijken daarom eerder verzameld, dan dat ze deel hebben uitgemaakt van een eigen – ooit groter – familiearchief. Dat zelfde beeld komt naar voren bij het doornemen van de inventaris van het bij het Historisch Centrum Overijssel aanwezige familiearchief Van Omphal Mulert.

III. Verantwoording van de inventarisatie

Zoals gezegd, was er geen sprake van enige ordening van het archief, toen het ter veiling werd aangeboden. Waarschijnlijk heeft degene die afstand wilde doen van dit archief, de kasten of laden, waarin het geborgen was, ongezien geleegd. De huidige inventaris is verdeeld in vier afdelingen: I. Stukken van persoonlijke aard; II. Stukken van zakelijke aard; stukken; III. Stukken van genealogische aard en IV. Stukken, waarvan het verband niet blijkt. Ieder van deze afdelingen is weer op logische wijze onderverdeeld.

De genealogische informatie in de inventaris is bescheiden gehouden, daar de meeste gegevens zijn geput uit de beschikbare literatuur, zoals voor de families Mulert en Van der Feltz het Nederland’s Adelsboek en voor de Van Nassau’s het werk van A.W.E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau (Zaltbommel 1970). Bruikbaar was ook het boek van A.J. Gevers en A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun bewoners (Alphen aan den Rijn 1983) en de daar aangehaalde publicaties. De materiële toestand is, behoudens enige uitzonderingen, redelijk goed.

Na de inventarisatie is het geheel verpakt in zuurvrije omslagen en – dozen en heeft een omvang van 0,75 strekkende meter. Voor de onderzoeker zij er op gewezen, dat het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in de depots van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag ook nog beschikt over een familiearchief Van Omphal Mulert.

Zwolle, Maria Hemelvaart 2011.

Jhr. A.J. Gevers.

Lees ook

Lifeline van Serious Request onthaald in Ommen

OMMEN – De dj’s van 3FM zijn maandag onthaald in Ommen. Ze trekken met hun …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.