eindelijk duidelijkheid de drieslag wat vindt u

Afrekenen

Gerrit Wermink vindt dat de verantwoordelijke nog zittende wethouder moet aftreden en de burgemeesters Kok en Ten Oever aangesproken moeten worden. “Het is jammer van wethouder Lagas, want ze is een goede voor de landbouw, maar dit kan niet ongestraft blijven. Scheele mag blijven, want die is er nog maar kort, maar ook hij moet wel een tik over de neus hebben. Ik vind ook dat alle betrokken bestuurders hoofdelijk een boete moeten betalen van tussen de 20.000 en 30.000 euro, dat zijn ze wel verschuldigd aan de Ommer bevolking.”

Zwarte piet

“Iedereen heeft boter op zijn hoofd, de raad zo goed als het bestuur”, vindt René Pillen “Wat de raad betreft: hoe kun je zo’n plan goedkeuren terwijl je niet alle ins en outs kent, vraag ik me af. Het is wel geld van ons allemaal. Daar moet op een verantwoordelijke manier mee worden omgegaan. Nu het is misgegaan, vind ik dat de verantwoording ook gedeeld moet worden, je moet achteraf elkaar niet de zwarte piet toespelen. Wat mij het meest dwars zit, is dat de jeugd nu de wrange vruchten plukt, want het gevolg zijn onder andere zware bezuinigingen voor het onderwijs en dat vind ik heel erg jammer.”

Streep eronder

“Destijds heeft men samen besluiten genomen. Wat er gebeurd is, is heel vervelend voor alle partijen. Maar dat het zover is gekomen komt deels ook doordat de situatie is veranderd door de crisis”, denkt Aline Hofstee. “Ik vind het daarom goed dat er nu ook gezamenlijk verantwoording genomen wordt. Nu alles duidelijk is geworden en besproken, vind ik dat je er een streep onder moet trekken en verdergaan. We moeten vooruitkijken. Ik hoop dat het Havengebied ondanks alles uiteindelijk toch een mooi en aantrekkelijk woongebied zal worden.”

Vooruitkijken

“We hebben er destijds heel veel energie ingestoken”, zegt oud-raadslid Jan Hekman. “We hadden als raad veel vragen en dachten aan de BNG een goede en vertrouwde partner te hebben. Mij leek de 20-80 verhouding toen goed, ik vind het heel jammer dat de burgerij er nu mee wordt opgezadeld. Tegenstanders van toen en nu kunnen zeggen dat ze gelijk gekregen hebben. De kiezer heeft destijds gesproken door de kiezen voor de LPO, daarna is het project stilgelegd. En toen kwam de crisis er nog overheen. Je kunt dus zeker spreken van een scheur in de broek voor Ommen. Maar een schadepost van 28 miljoen lijkt mij fors. Ik hoop dat dit meevalt en vooral dat er zo snel mogelijk verder gegaan wordt.”

Bok op haverkist

Thea van Schaik en Wil Ligtenberg vinden het onbegrijpelijk dat raad en bestuur niet als een bok op de haverkist gezeten hebben om de boel in de gaten te houden. “De enige bok zit op een ei op de markt. Je moet uitkijken dat dit ei niet heel erg gaat stinken”, vindt Van Schaik. Ligtenberg verwacht dat dit het hele gebeuren veel protest gaat oproepen bij de Ommer bevolking. “Ik vraag me wel af wat dit gaat betekenen voor de WMO. Dat gaan we straks in januari horen, maar we houden ons hart vast. Ik vind het zeer kwalijk dat je als burger nergens in wordt gekend en dat er nu zomaar verder gegaan wordt met het volgende project: de Westflank en de Vecht.”

Verbazing

Tom van’t Einde had wel verwacht dat er collectieve verantwoordelijkheid genomen zou worden, maar is verbluft dat dit ook echt gebeurt. “Ik vind dat je als bestuurder verantwoordelijkheid moet nemen. zelfs als je persoonlijk geen fouten hebt gemaakt moet je toch verantwoording nemen, dat geeft een goed signaal af naar de burger”, zegt hij. “Ik verbaas me echt over de manier waarop dit rapport besproken wordt in de raad, met een lieve burgemeester die zegt dat de discussie niet te politiek moet worden. Nou ja, de bitterballen die hier worden geserveerd zijn in elk geval erg lekker.”

Blunder

Theo Boevenbrink heeft veel moeite met de collectieve verantwoordelijkheid die door raad en college genomen wordt. “VVD-er Nijhuis zei: ambtenaren en politici zijn niet capabel genoeg om zo’n project te leiden. Dat zou door externen gedaan moeten worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je zo’n blunder in het bedrijfsleven zou maken, dan vloog je er meteen uit. Het is te hopen dat ze straks deskundige mensen inhuren om het project af te maken.”

Tegenvallen

“Het is teleurstellend hoe het allemaal gegaan is, maar ondernemen kan soms tegenvallen”, weet Gerrit de Roos. “De grondprijs kan tegenvallen en door de crisis zullen de bedrijven voor het nieuwe bedrijventerrein ook niet in de rij hebben gestaan. Het is wel droevig als je ziet hoe de Haven er nu bijligt. Laten ze er maar zo snel mogelijk huizen gaan bouwen, dan komt er tenminste weer wat geld los. Verder maak ik me er niet zo druk over. Ik kan me veel meer ergeren aan dat nieuwe smalle stukje N34 tussen de rondweg en de Brink in Arriën. Die is echt veel te smal. Je kunt elkaar daar echt niet passeren. Het is nu al een ellende, maar wanneer het straks echt glad is of sneeuwt, wordt het helemaal levensgevaarlijk.”

Meer foto's