kerst samenzangavond in dalfsen

Een orgelspel i s te beluisteren voor het koorzang. Medewerking aan deze zangavond wordt verleent door het Christelijk Mannenkoor Meppel onder leiding van Johan Rodenhuis. Het christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria uit Dalfsen is onder leiding van dirigent Jan v.d. Kamp. Beide koren worden begeleid door Ruth Pos. De toegang is gratis en er is een collecte bij de deur.