informatieavond puberteit en moeilijk leren

Tijdens de informatieavond staat centraal:

– Wat is puberteit?

– Wat gebeurt er tijdens deze periode met de jongere die moeilijk lerend is.

De thema-avond is bedoeld voor ouders, verzorgers, familieleden en belangstellenden. Ook mensen die vanuit beroepsmatig oogpunt interesse hebben in dit onderwerp, zijn van harte welkom. Er is een gedragsdeskundige aanwezig en een ervaren consulent Jeugd & Gezin.

Er zijn geen duidelijke bewijzen en actuele onderzoeken naar de ontwikkeling bij pubers met een moeilijk lerend niveau. Wel wordt geprobeerd een vertaalslag te maken tussen de kennis die bestaat over het sociaal-emotioneel functioneren van moeilijk lerende jongeren en hun cognitief niveau en welke risico’s dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt beschreven wat mogelijke verklaringen zijn voor pubergedrag met daarbij de link naar de ervaringen bij moeilijk lerende jongeren. Vaak wordt dit in de groep besproken met ouders om te checken of vermoedens ook blijken uit eigen ervaringen. Het is dus een beeld van moeilijk lerende jongeren en de bevindingen op gebied van hersenontwikkeling en hormonale huishouding bij pubers.

De avond vindt plaats op het kantoor van MEE IJsseloevers in Ommen, Van Reeuwijkstraat 32 en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is gewenst via 038-4554646 of info@meeijsseloevers.nl , dit kan tot en met 14 november 2011.