college meer grip op sociale werkvoorziening

Concreet houdt dat in dat het college de mogelijkheid wil onderzoeken om de GR Wezo te beëindigen. Als gevolg van de plannen van het kabinet Rutte krijgen gemeenten veel nieuwe taken. Met name op het terrein van de re-integratie van arbeidsgehandicapten. De plannen zijn vervat in het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Onderdeel van deze wet is de Sociale Werkvoorziening.

De gemeente Dalfsen heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd bij de uitvoering van de nieuwe taken. Ten eerste in de dienstverlening: Dalfsen kiest voor een geïntegreerde en kleinschalige dienstverlening met mogelijkheden tot maatwerk. Ten tweede wil Dalfsen meer regie bij de uitvoering van de taken: regie ten aanzien van het beleid, de inzet van de financiële middelen en ten aanzien van de voorzieningen voor de cliënten. Aan de hand van deze uitgangspunten is onder andere de vraag gesteld naar het nut en de noodzaak van een Gemeenschappelijke Regeling. Dalfsen is voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening namelijk aangesloten bij de GR Wezo. De afweging is gemaakt dat de toekomstige taken het beste kunnen worden uitgevoerd zonder een GR.

Wethouder Von Martels van sociale zaken: “Er kleven veel nadelen aan een GR. Eén van de belangrijkste

is de grote beperking van de eigen gemeentelijke beleids- en keuzevrijheid. Onze cliënten en ons geld gaan maar één kant op, namelijk naar Wezo. Daar willen we van af. Ook voor de gemeenteraad is het

zeer onbevredigend dat je niet de baas bent over je eigen geld. Op de huidige manier houden we vooral

uitvoeringsorganisaties in stand en dragen we bij in de verliezen. Met een GR zetten we onszelf klem.”

Het kabinet erkent dat haar plannen grote gevolgen hebben voor de sociale werkvoorziening (sw). Om de

sw-bedrijven (de “sector”) te saneren is een landelijk herstructureringfonds ingesteld. Vóór 1 januari 2012 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit dit fonds. Gemeenten moeten dan wel een keuze maken hoe ze de nieuwe wetgeving gaan uitvoeren, of er nog een taak is voor het sw-bedrijf en zo ja welke taken. Wethouder Von Martels: “Wij hebben de eerste stap gezet en duidelijk gemaakt hoe wij de toekomst zien. Als de gemeenteraad onze visie deelt, zullen we ons standpunt inbrengen in het bestuur van de GR Wezo. Gezamenlijk kijken we dan wat de toekomst is van Wezo en of de GR nog moet blijven bestaan. De inzet van Dalfsen is duidelijk.”

“De uitvoering van de WSW is in het verleden te veel op afstand van de gemeente gezet. Daar wil het college een eind aan maken.” Het college heeft ook al in grote lijnen ideeën hoe het verder moet. In plaats van de uitvoering op afstand te zetten wil Dalfsen de uitvoering meer naar de gemeente toetrekken. Dit betreft met name de relatie met de werkgevers. Mensen met een arbeidshandicap moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Instrumenten zijn detachering, loonkostensubsidies en begeleiding op de werkplek (job-coaching).

Daarnaast wil Dalfsen onderzoeken of de uitvoering van de groenvoorziening meer in eigen beheer kan worden uitgevoerd, waarbij structureel capaciteit is ingeruimd voor mensen met een arbeidshandicap. Tenslotte blijft altijd een groep mensen over die onder de categorie “beschut binnen” vallen. Hiervoor moet een voorziening zoals Wezo of Larcom behouden blijven. Echter niet meer op basis van een GR met verplichte winkelnering waarbij ook nog de exploitatieverliezen voor rekening van de gemeente komen. In de nieuwe situatie koopt de gemeente als het ware werkplekken in bij dit soort instanties. De gemeenteraad buigt zich op 14 november over het collegestandpunt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.