minidebat over jeugd in dalfsen

De avond is bedoeld voor jongeren, beroepskrachten uit de lokale jeugdzorg, het jeugdwelzijnswerk, ouders en iedereen die zich met jeugd in Dalfsen bemoeit! Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, hier wacht je een kop koffie of thee. De avond duurt tot 22.00. Belangstellenden die gebruik willen maken van een kraampje (gratis) worden verzocht om zich vóór 19 oktober op te geven via het volgende adres mkerkhof@landstede.nl

Wat hebben ouders nodig om hun eigen kracht te benutten? Bij welke organisaties kunnen zij en de jeugd waarvoor terecht? Deze en veel meer vragen komen aan bod bij de bijeenkomst ‘Actief burgerschap’ rondom opvoeden en opgroeien. Wethouder von Martels opent deze avond die start met een minidebat welke op een ludieke wijze wordt neergezet. Het panel krijgt in snel tempo een aantal stellingen gepresenteerd dat wordt verzorgd door ‘Young works’.

Het doel van de bijeenkomst is om van elkaar te leren over hoe de eigen kracht van ouders, jongeren en hun omgeving versterkt en benut kan worden. De organisatie is benieuwd naar de mening en ervaringen van betrokkenen en belangstellenden. De inzichten van deze avond kunnen van belang zijn voor de beleidsvorming in de gemeente Dalfsen ten aanzien van het stimuleren van een gezond opvoed- en opgroeiklimaat.