Home / archiefcentraal / n340 het traject tot nu toe

n340 het traject tot nu toe

In het PlanMER zijn de effecten van alle alternatieven op onder andere verkeer en vervoer, de leefomgeving, de landbouw en de natuur onder de loep genomen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn door de provincie gebruikt voor het opstellen van de Structuurvisie N 340/N48. Hierin heeft het provinciebestuur een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de alternatieven om te komen tot een voorkeursalternatief, het zogenaamde Combinatiealternatief. Bij het Combinatiealternatief gaat het om een autoweg met twee en deels vier rijstroken die vanaf Zwolle tot Ankum een nieuw noordelijk tracé volgt. Daarna volgt de weg het huidige tracé van de N 340 tot Varsen. Vanaf de N 48 bij Varsen tot Arriërveld komen er vier rijstroken tot aan de aansluiting omleiding Ommen (N36/ N 34, gereed in 2010). Provinciale Staten hebben op 14 oktober 2009 de Structuurvisie N 340/N48 vastgesteld.

Daarna is de Planstudie BesluitMER opgesteld over de inrichtingskeuze. Provinciale Staten hebben op 10 november 2010 de Planstudie BesluitMER aanvaard. Besluitvorming over de inrichting vindt plaats in het kader van de procedure voor een provinciaal inpassingsplan (pip). Begin 2011 legt de provincie de Planstudie BesluitMER en het voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan voor inspraak ter inzage.

Tot 11 maart 2011 was inspraak mogelijk over Planstudie BesluitMER en voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Instanties zoals de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Ommen en Rijkswaterstaat geven advies. Daaropvolgend toetst de commissie voor de m.e.r. het BesluitMER aan de richtlijnen en brengt hierover advies uit. Daarbij kijkt ze naar de binnengekomen inspraakreacties en adviezen. De provincie verwerkt deze adviezen en reacties in een ontwerp-Inpassingsplan.

Medio 2011 zal een ontwerp-Inpassingsplan ter inzage liggen en wordt de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen. Provinciale Staten zullen eind 2011 besluiten over Provinciaal Inpassingsplan N 340/N48, waarna begin 2012 de beroepsmogelijkheden en actieve grondverwerving zullen starten. Naar verwachting zal medio 2014 gestart worden met de uitvoering van het project.

Lees ook

VVD wil einde aan overlast op Vechtdallijn

OMMEN – Intimidatie, spugen, geweld en ander ongewenst gedrag. Al jaren is het schering en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.