de regge kansrijke klimaatbuffer

Bij Camping Bergzicht in Giethmen (Ommen) wordt op maandag 20 juni de samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘De Regge Kansrijke klimaatbuffer’ ondertekend. Door een gezamenlijke actie van Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Waterschap Regge en Dinkel en provincie Overijssel zijn er gelden voor dit project naar Overijssel gehaald. In het kader van dit project zal het gebied rond de Regge tussen Hancate en Landgoed Eerde natuurlijker worden ingericht, zodanig dat rekening kan worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatbuffer

In Overijssel is een breed partnerschap actief om gezamenlijk het stroomgebied van de Regge om te vormen tot een klimaatbuffer. Dit project moet er voor zorgen dat natuur- en landbouwfuncties geen nadeel ondervinden van het lage waterpeil. In tijden van extreme neerslag wordt voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in het eigen gebied en verder stroomafwaarts. De klimaatbuffer zorgt tevens voor verkoeling voor burgers die het warme stedelijke gebied willen ontvluchten. De temperatuur in de klimaatbuffer zal aanzienlijk lager zijn dan in stedelijk gebied. Zo kan men op een klimaatvriendelijke wijze verkoeling zoeken. Die verkoeling vindt men uiteraard op het land omdat het water van de Regge niet geschikt is om in te zwemmen.

Het plangebied dat centraal staat ligt tussen de inmiddels uitgevoerde Reggeherstelprojecten Velderberg en Onderland. Over een lengte van 7,5 km wordt de relatie hersteld tussen de Regge en haar oeverlanden. Landschap Overijssel en Natuurmonumenten zullen dit gebied in de toekomst gaan beheren.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 20 juni wordt de samenwerkingsovereenkomst ‘De Regge Kansrijke klimaatbuffer’ ondertekend door Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, en Waterschap Regge en Dinkel. Door de gezamenlijke actie zijn gelden voor dit project naar Overijssel gehaald. Deze gelden zijn afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Regge en Dinkel en de Provincie Overijssel. Het betreft een project van in totaal 3,3 miljoen euro. Met de klimaatbuffersubsidie van het ministerie van I&M wordt voor het gehele project planvoorbereiding en inrichting gedaan.

Samenwerking vergroot kansen

Door de status van Ecologische Hoofdstructuur is door de provincie Overijssel een aantal jaren geleden al gestart met het aankopen van gronden in het Reggedal. De aandacht ging op dat moment hoofdzakelijk uit naar waterdoelen en natuurdoelen. Samenwerking met meerdere partijen kan de kansen van klimaatbuffers op allerlei vlakken vergroten en verbreden. Zo kan winst gehaald worden op het gebied van ecologie, recreatie, archeologie, economische diversificatie, landschappelijke kwaliteit en het creëren van draagvlak.

Klimaatverandering

Bij alle betrokken partijen is klimaatverandering een belangrijk item in het dagelijks werk. Droogteperiodes, langdurige en hevige regenval zijn factoren die van grote invloed zijn op de waterbeheersing, zowel kwantitatief als kwalitatief. En dat speelt niet alleen bij waterschappen een belangrijke rol, maar is ook een hot item bij natuurbeheerders en de provincie. Naast het waterbeheersingprobleem zie je door de klimaatverandering nieuwe diersoorten opkomen. Zo neemt het aantal exotische insectenplagen toe met als bijvoorbeeld de eikenprocessierups en zie je bij verschillende typen natuurterreinen geleidelijk veranderingen als gevolg van de klimaatverandering. In het project ‘De Regge Kansrijke Klimaatbuffer’ werken organisaties samen om de gevolgen van de klimaatverandering in goede banen te leiden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.