verkeersregelaars krijgen gratis training

De training wordt gratis aangeboden en na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat in de vorm van een aanstellingsbesluit. Dit certificaat is een jaar geldig.

Verkeersregelaars bij evenementen moeten tegenwoordig officieel worden aangewezen. Daarom organiseert de gemeente twee instructiebijeenkomsten, waarin alle aspecten van deze vrijwilligerstaak aan de orde komen. Op dinsdagavond 17 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Dalfsen. De tweede bijeenkomst is op woensdagavond 18 mei in het clubgebouw van de Toerclub Dalfsen, Brethouwerstraat 29 in Dalfsen. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Wie meedoet aan de instructiebijeenkomsten moet minimaal 16 jaar zijn en moet zich ook voorafgaande aan de bijeenkomst kunnen legitimeren. Na afloop van de instructie krijgen de deelnemers per post een zogenoemd aanstellingsbesluit toegestuurd. Dit besluit is een jaar geldig.

De gratis instructiebijeenkomsten zijn een initiatief van de Toerclub Dalfsen in samenwerking met de politie Dalfsen en de gemeente. De organisatie heeft een groot aantal organisaties, die evenementen organiseren, uitgenodigd voor deelname. Wie geen uitnodiging heeft gekregen, maar toch graag deel wil nemen kan contact opnemen met mevrouw G. Arts van de gemeente Dalfsen, g.arts@dalfsen.nl. Deelname is gratis.