aanhouding voor vernielen ruit

Na verhoor werd de man zaterdagochtend heengezonden met een proces-verbaal voor vernieling.