Home / archiefcentraal / wat te doen met het oude dalfser postkantoor

wat te doen met het oude dalfser postkantoor

Zij zijn bang dat het gemeentelijk monument binnenkort alleen maar van buiten voor de bevolking bewonderen zal zijn, terwijl zij van oordeel zijn dat een openbare/publieke functie van het postkantoor niet voor de Dalfser gemeenschap verloren mag.

Aangezien het besluit van het Dalfser college nog niet definitief is, hebben de Historische Kring Dalfsen en de Stichting Kunst om Dalfsen een brief aan het college en de gemeenteraad geschreven om hun standpunten nogmaals uiteen te zetten. Zij hebben het als volgt verwoord:

Geachte leden van het college en van de gemeenteraad van Dalfsen

Op 31 maart 2011 deden wij een beroep op u tot het behoud van de openbare functie van het voormalige postkantoor. In een besloten raadscommissievergadering heeft u vervolgens het resultaat besproken van een door u ingesteld bouwkundig onderzoek i.v.m het voorgestelde gebruik van het postkantoor. Uw conclusie was dat met de resultaten van dat onderzoek het financieel niet haalbaar zou zijn bij het voorgestane doel van de Historische Kring Dalfsen en de Stichting – kunst om dalfsen-.

Vervolgens hebben wethouder Maurits von Martels en beleidsmedewerker Jarno Doornewaard een informerend gesprek gehad met een vertegenwoordiging namens de Historische Kring Dalfsen en – kunst om dalfsen-, de heren Hans de Boer, Ab Goutbeek en Hans Aalders. Gezien de gevraagde geheimhouding is het onzerzijds moeilijk om daar nu een goed oordeel over te geven.

In een deze week gehouden bijeenkomst van onze werkgroep Kunst, Cultuur en Historie in het oude postkantoor blijven wij van oordeel dat een openbare/publieke functie van het postkantoor niet voor de Dalfser gemeenschap verloren mag gaan, hetgeen wij ook hebben benadrukt in onze brief van 31 maart. Ons inziens is dat ook mede een taak van het gemeentebestuur.

Wij mogen toch van het gemeentebestuur een open en meewerkende houding verwachten in ons streven in het centrum van Dalfsen een aansprekende en ons inziens voor het Dalfser centrum noodzakelijke activiteiten in een daarvoor bijzonder aansprekend en monumentaal gebouw te realiseren. Wij zijn unaniem van mening dat daarnaast voorkomen moet worden dat het gemeentelijk monument ‘het voormalige Dalfser postkantoor’ alleen maar van buiten voor de bevolking in de toekomst te bewonderen is.

Wij vinden dan ook dat we tijd moeten krijgen om ons nader te bezinnen op het gebruik van het gebouw. Door bijvoorbeeld de zolderverdieping te onttrekken aan de publieke functie kan aanzienlijk worden bespaard op de renovatiekosten waaronder de lift. Voorts bezinning op het uitvoeren van allerlei werkzaamheden, wat mogelijk door sponsoring, fondswerving en vrijwilligers kan worden gerealiseerd.

Er is nu een onderzoek gedaan naar alleen de onderbouwing van het gebouw, niet als het gaat om de kansen voor Dalfsenaren, bezoekers van Dalfsen, de historie van Dalfsen, samenwerking met andere organisaties en bedrijven die wel de plannen ondersteunen. Zo zal onder andere echt onderzocht moeten worden:

-De mogelijkheid voor aanvullende gelden voor een sluitende financiering voor aankoop en verbouw

-Mogelijkheid voor verlagen van investeringen door zelfwerkzaamheid en andere inrichting van het gebouw.

– Mogelijkheden van een samenwerking met anderen voor een gezonde exploitatie.

Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat we meer tijd krijgen en uiteraard de bereidheid van de gemeente om de gevraagde bijdrage beschikbaar te stellen.

Het niet beschikbaar komen van het postkantoor betekend voor -kunst om dalfsen- dat zij de galeriefunctie in Dalfsen op termijn zal moeten stoppen. De belangstelling voor de galerie is groeiende. Als de ontwikkelingen van het kunstpunt net zo voorspoedig gaan als het kunst- en cultuurweekend in mei en kunst te kijk in het najaar dan wordt het een groot succes. Wij hebben hoge verwachtingen.

De Stichting –kunst om dalfsen- heeft in de zes jaar dat zij nu bestaat haar activiteiten, het aantal deelnemers en de bezoekers enorm zien toenemen. Het komende kunst- en cultuurweekend op 7 en 8 mei kent 39 kunstpunten en een deelname van circa 150 kunstenaars en musici. Vorige jaar was er (ondanks het slechte weer) sprake van ruim 2000 unieke bezoekers aan deze activiteit binnen de gemeente Dalfsen. De stichting maakt slecht incidenteel gebruik van subsidiëring door de gemeente en dan gaat het om (erg) beperkte bedragen.

Het is voor de kunst en cultuur in en om Dalfsen van essentieel belang dat de stichting een ‘thuis’ vindt met een permanenter karakter. Dit biedt de mogelijkheid in te gaan op de vele verzoeken voor onder andere kunstactiviteiten & educatie in samenwerking met de basisscholen, het opzetten van andere kunst- en cultuuractiviteiten met een regelmatig karakter, het bieden van continuïteit aan exposanten en ateliergebruikers etcetra.

De Historische Kring Dalfsen, met bijna 1100 leden en 14 werkgroepen, waarin ruim 100 mensen maandelijks een aantal dagdelen in het Historisch Centrum, is eveneens op zoek een andere geschikte locatie in het centrum van Dalfsen waar naast het archief, de werkzaamheden van de werkgroepen, het schildersmuseum en de exposities kunnen worden ondergebracht. Het bestuur heeft al eerder uitgesproken dat de Trefkoele voor haar activiteiten geen optie is. Hetgeen ook duidelijk is aangegeven in gesprekken die met u hebben plaatsgevonden.

Wil het slagen dan horen alle activiteiten bij elkaar in het centrum van Dalfsen plaats te vinden zijn, gemakkelijk bereikbaar voor de toerist en de Dalfsenaren, bovendien geeft het een versterking van de centrum activiteiten van Dalfsen. Bewezen is reeds dat bij bijzondere dagen zoals monumentendagen een expositie in het verder van het centrum gelegen Beatrixgebouw , 0,6 km, slecht word bezocht, terwijl de Westermolen en Synagoge veel publiek trekken.

Ook de cichorei expositie van een paar jaar geleden in de bibliotheek trok weinig publiek. De afstand van de Trefkoele tot het centrum is circa 1,2 kilometer. De huidige expositie van de Historische Kring in het postkantoor wordt goed bezocht en zeer gewaardeerd. Probleem met betrekking tot de bemensing van twee locaties is daarbij aanwezig. Eén locatie voor alle Historische Kring activiteiten is noodzakelijk, in het postkantoor is dat mogelijk.In vrijwel alle omliggende plaatsen is in het centrum van die plaats, veelal in een aansprekend gebouw, is dit wel aanwezig.

Wij verzoeken u daarom dringend uw definitieve besluit een aantal maanden uit te stellen, zodat in gezamenlijkheid kan worden gestreefd naar behoud van ons postkantoor met een waardevolle publieke bestemming centrum voor kunst, cultuur en historie in de Dalfser gemeenschap.

Wij zullen een positief besluit zeer op prijs stellen.

Mede namens onderstaande organisaties,

Hans De Boer, voorzitter Historische Kring Dalfsen

Wim Flapper, voorzitter -kunst om dalfsen-

Ondersteunende organisaties

Ondernemend Dalfsen

Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen

Stichting “Voormalige Synagoge”

Stichting Westermolen

Vrienden van Dalfsen

Stimuleringsgroep Recreatie en Toerisme

Aldus de Historische Kring Dalfsen, Kunst om Dalfsen en ondersteunende organisaties.

Lees ook

VVD wil einde aan overlast op Vechtdallijn

OMMEN – Intimidatie, spugen, geweld en ander ongewenst gedrag. Al jaren is het schering en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.