ondernemende vrouwen overijssel van start

Samen versterken deze vrouwen de vitaliteit van het platteland.

In het landelijk gebied van Overijssel vinden steeds meer veranderingen plaats, zoals krimp en vergrijzing en een toenemend aantal dorpen waar wonen de belangrijkste functie is. Om de sociale en economische leefbaarheid in het gebied te behouden is een grote rol weggelegd voor vrouwen. Met hun ideeën kunnen ze het platteland een nieuwe impuls geven. Om deze ideeën te realiseren biedt Ondernemende Vrouwen Overijssel ondersteuning door middel van marktplaatsen, netwerken en workshops. De eerste marktplaats vindt op donderdag 12 mei plaats in Dalfsen.

De deelneemsters aan activiteiten van Ondernemende Vrouwen Overijssel zoeken samen naar inspiratie en mogelijkheden om meer te halen uit hun omgeving, of het nu om werken, wonen of recreëren gaat. Welke (vernieuwende) kansen liggen er, hoe bouw je een stevig netwerk op, kun je je ondernemerschap verder ontwikkelen en hoe is het gesteld met het voorzieningenniveau in jouw leefomgeving. Allemaal vragen waar Ondernemende Vrouwen Overijssel zich op richt. Want, niet alleen de eigen ontwikkeling is van belang, ook de voorzieningen in de omgeving moeten goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld ondersteuning van mantelzorgers, kinderopvang, goede internetverbindingen of flexwerkplekken. Praktische zaken die Ondernemende Vrouwen Overijssel in kaart wil brengen om vervolgens te kijken naar mogelijke oplossingen.

Meer informatie

Ondernemende Vrouwen Overijssel is een vervolg op het succesvolle project ‘Ondernemende Netwerken, vitaal vrouwelijk ondernemerschap stad en land’. In opdracht van de Provincie Overijssel wordt het project uitgevoerd door Projecten LTO Noord in samenwerking met Rabobank IJsseldelta, Rabobank Vaart & Vechtstreek en Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Kijk voor meer informatie over het project en aanmelding voor de nieuwsbrief op www.ondernemendevrouwenoverijssel.nl .