hoe ovc21 als eerste sportvereniging begon

Aan het woord Rinus Habers:

De winter van 1920 -1921 was voorbij. Hier en daar waren er nog nachten die gepaard gingen met lichte vorst. Het voorjaar ging langzaam maar zeker terrein winnen. Een lentezon waar ook de Ommenaren zich in koesterden won met de dag aan kracht. Ommen was een klein dorp met stadsrechten, een kern gebouwd om de drie kerken die gezichts- en gedragsbepalend was voor Ommen, en haar bewoners. Stadswijken waren er nog niet, van expansiedrift was nog niets te zien of te merken, jonge mannen vermaakten zich met een potje biljart bij Hotel de Zon. Dit was meer een bezigheid voor in de wintermaanden wanneer het landschap bedekt was met een dik pak sneeuw.

Echter nu het voorjaar aanbrak en het witte tapijt was verdwenen kwamen er meer driften naar boven om fysiek bezig te zijn. Sportverenigingen waren er niet in Ommen zelfs in de gehele Sallandstreek was sport een onbekend terrein en een taboe. Sport was elitair. Ommen kende enkel muziekvereniging Crescendo die de Ommer bevolking bij een bijzondere gebeurtenis muzikaal trakteerde. Deze optredens vonden plaats vanaf de muziektent. Vertier was er verder niet, de Ommer jeugd trapte af en toe een balletje. De deelname aan deze partijtjes nam gestaag toe, soms speelde men elf tegen elf, het begon ergens op te lijken en het competitie gevoel kwam naar boven.

De eigenaren van hotel De Zon waren in het bezit van één bruine leren bal die voorzien was van een veter. Een onderling partijtje werd veelal gespeeld op het bleekie of op de oude varkensmarkt. Centraal punt op deze markt was de muziektent, daar werd altijd even nagepraat over de dagelijkse beslommeringen. De wereld was klein, vervoer ging nog met paard en koets,vanaf 1905 was er een treinverbinding met de grote stad Zwolle. Zo kwamen er tijdens deze ontmoetingen ideeën naar boven om een voetbalvereniging op te richten.

Het idee was al eens eerder geopperd maar het leek onhaalbaar, voetbal was ook een elitaire sport, tegenstanders waren er bijna niet. In Zwolle had je Zwolse Boys om de competitie mee aan te gaan. Daarnaast was er enkel een bruine leren bal. Toch naarmate de lente vorderde en de avonden lengden, kwamen de verlangens om een vereniging op te richten steeds vaker naar boven. Bij de onderlinge partijtjes was al duidelijk te zien dat de één over meer talent beschikte dan de ander.

De zaterdag was voor de meeste Ommenaren een werkdag. Daardoor bleef alleen de zondag, als sportdag over. Sport echter, zo werd geredeneerd, zorgt voor de nodige ontspanning en afwisseling. Al deze overwegingen werden meegenomen en besloten werd om op dinsdagavond tegen de klok van 7 elkaar te treffen bij de muziektent. De nacht van maandag 18 april op 19 april viel over Ommen. Sommige Ommenaren konden de slaap, in de beddenstee, moeizaam vatten en woelden onrustig van de linker op de rechterzijde, de gedachten aan een mogelijke voetbalvereniging hield ze bezig.

Nevelen van mist hing over het dorpje Ommen, dat langzaam ontwaakte. Dinsdag 19 april, een gewone dag leek aan te breken toch zou er deze dag geschiedenis worden geschreven. In de sportgeschiedenis van Ommen staat 19 april 1921 met gouden letters opgetekend in de analen. De mooie voorjaarsdag verliep rustig, de schilder kwaste in alle rust, de slager had het mes scherp en de melkboer fluite een vrolijk deuntje tijdens het venten. Tegen de klok van 19.00 kwamen de jongelingen bij elkaar bij de muziektent.

Er was al het nodige voorwerk verricht. Hartog de Levie nam het woord en sprak de wens uit tot het oprichten van een voetbalvereniging en wel met de naam OVC. Zijn speech werd met applaus beloond. Waarna tot oprichting werd besloten. De officiële oprichters van OVC waren naast De Levie (slager), W. Gort (melkboer), G. Veurink (gemeenteambtenaar), J.W. Siero (schilder), J.H. Fikkert (schoolmeester), H.J. Lokin en H.C.H. Lokin (hotelhouders). Staande de vergadering traden 26 leden toe en werden OVC’er, sommige voor de rest van hun leven.

Dezelfde avond werd het bestuur gekozen Willem Gort werd voorzitter, Gerard Veurink secretaris en Hartog de Levie penningmeester. Secretaris Veurink maakte ter plekke het eerste verslag voor OVC. Als beschermheer werd aangezocht Den Hoogweledelgeboren Heer Baron P.H. van Pallandt van Eerde.

De clubkleuren waren de eerste jaren geel zwart, evenals de doelen, overeenkomstig de kleuren in het wapen van baron van Pallandt en van kasteel Eerde. Tevreden keerden de OVC’ers huiswaarts. De opkomst was groot geweest het gaf een goed gevoel. De nacht viel over een vredig Ommen dat zich verrijkt had met een voetbalclub OVC. Het nog zo jonge bestuur vleide zich tevreden neer in de beddenstee. Mooie dromen kwamen de slaap verrijken, met scorende en juichende spelers.

Zo is de negentigjarige geschiedenis ook verlopen, van Willem Gort tot aan Willy Klein Kromhof, van Gerard Veurink tot aan Hedy van Delden – Kosters, van Hartog de Levie tot aan Gerrit van Elburg. Grote dank aan alle OVC’ers die daar aan hebben meegewerkt. Met jeugdig elan gaat OVC’21 op naar de honderd jaar. OVC21, gefeliciteerd.

Was getekend, R. Habers.