ledenvergadering pb goed bezocht

Wethouder Janssen en raadsleden van Hardenberg konden niet aanwezig zijn omdat dezelfde avond een raadsvergadering plaatsvond.

Voorzitter Warrink opende de bijeenkomst en verwelkomde in het bijzonder Jan de Vries, contactambtenaar van Hardenberg en Erik Hakkert, contactambtenaar van Ommen. Tamara Ekamper van Het Oversticht woonde de vergadering bij als vertegenwoordiger voor Dorpsplanplus en medeschrijfster van het adviesrapport ‘Mijn leven is het kanaal’, inzake het behoud van de bruggen.

De provincie Overijssel vernieuwt de Beerzerveldbrug en de Kloosterdijkbrug om het Kanaal Almelo – De Haandrik geschikt te maken voor schepen met een laadvermogen van 700 ton. In een overleg met PB en medewerkers van Bureau Royal Haskoning, de gemeentes Hardenberg en Ommen is gesproken over de keuze van de weginrichting van beide bruggen. PB heeft hen gevraagd om tijdens de ledenvergadering deze keuze toe te lichten om miscommunicatie achteraf te voorkomen. Projectleider Frans Duin van provincie Overijssel en Jorrit Stegeman van Royal Haskoning openden de bijeenkomst met het doornemen van de scenario’s. Enkele leden vragen zich af of er geen snelheidsbeperkende maatregelen genomen moeten worden bij de brug Kloosterdijk omdat het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven. De veiligheid van de fietsers wordt van groot belang geacht.

De heer Korsaan van gemeente Hardenberg gaf aan dat er voorlopig geen fietspad komt langs de Kloosterdijk vanaf de brug richting Sibculo waar PB samen met PB Sibculo om heeft gevraagd. Volgens hem is nut en noodzaak hiervoor nog niet bewezen en ook de financiële middelen zijn niet aanwezig. De inrichting (het profiel) van de nieuwe brug kan in de toekomst eventueel aangepast worden met een vrijliggend fietspad en verkeer in één richting. De doorstroming van de fietsers naar zowel het fietspad langs de Kloosterdijk (richting Mariënberg) als richting Westerweg blijft een aandachtspunt.

Door de aanleg van de (veel bredere) brug verandert de situatie ter plekke behoorlijk, de aansluitingen hierop moeten meteen goed meegenomen worden. Over de inrichting van de Beerzerveldbrug waren geen vragen. De planning laat zien dat er gelijktijdig gewerkt wordt aan beide bruggen. Dat betekent in het uiterste geval een omleiding via de Geerdijkbrug of de brug Gouden Ploeg. De heer Duin gaf aan dat naar een oplossing wordt gezocht voor met name fietsers en wandelaars over de Kloosterdijkbrug. Een pont is één de mogelijkheden. Dubbele planning is bijna niet te voorkomen omdat in een tijdsbestek van drie jaar vijf bruggen vervangen worden. De activiteiten bij een brug nemen zeker acht maanden in beslag.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd de agenda gevolgd. Het jaarverslag werd vooraf uitgedeeld en hierop stonden een aantal onderwerpen die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest in Beerzerveld en Mariënberg. Een aantal concrete punten werden toegelicht. Als eerste punt werd gesproken over de verkeersveiligheid. Al vanaf begin 2007 is gesproken over de aanleg van een fietspad (als onderdeel van een grondruil voor een bestemmingsplanwijziging) van de Westerweg, achterlangs het sportpark, afbuigend naar de percelen Kloosterdijk 60 t/m 64, richting Kloosterdijk, in de volksmond ‘achter Hutten langs’ genoemd. Wethouder Lagas gaf aan dat dit fietspad definitief niet wordt aangelegd. Wel wil ze binnenkort duidelijkheid verschaffen over een andere variant langs de Westerweg richting Kloosterdijk. In een verkeersschouw die binnenkort plaats vindt samen met PB, oriënteert ze zich persoonlijk ter plekke.

Hierna werd aandacht besteed aan de andere punten uit het jaarverslag. Als eerste lichtte de voorzitter de stand van zaken toe betreffende Dorpsplanplus en het lopende haalbaarheidsonderzoek naar een dorpshuis in Beerzerveld. Vervolgens sprak Jan Hans in een terugblik over het succesvol verlopen Oranjefeest in 2010. Hoe de subsidie voor de Leefbaarheid Kleine Kernen is verdeeld werd verteld door Hetty Rosink en zij gaf ook de huidige stand van zaken aan betreffende de nieuwbouw in Beerzerveld en Mariënberg. Als laatste deelde Gert Bouwhuis mee hoe de voortgang van de Hut Mariaborch verloopt. Na afloop van elk aandachtspunt was er gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Hierna werd het financiële verslag toegelicht door Gert Bouwhuis, als vervanger van penningmeester Gerrit Lennips. Hij kon deze avond niet aanwezig zijn. Na akkoordbevinding door de heren Andries Hofman en Wim Schlepers werd het verslag goedgekeurd. Hierna volgde de bestuursverkiezing. Gert Bouwhuis treedt af als bestuurslid. Als nieuwe lid is voorgedragen mevrouw Carlien van der Veen. Tegen haar is geen bezwaar ingediend en ze werd met algemene goedkeuring begroet. Voorzitter Roel Warrink gaf aan ook te willen stoppen maar heeft aangegeven zich nog weer beschikbaar te stellen voor in elk geval één jaar.

Door middel van nieuwsbrieven en de website informeert PB haar leden. Andersom vraagt PB aan haar leden om hen in te schakelen als er iets speelt wat hun oplettendheid vraagt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.