column wethouder von martels

[b]Hoe gaan we in Dalfsen om met het leerlingenvervoer?[b/]

Met het oog op de vrijheid van onderwijs en het bezoeken van de meest passende school voor iedere leerling uit de gemeente, draagt de gemeente zorg voor het vervoer van leerlingen naar onderwijsinstellingen.Kinderen die in Nederland naar school gaan, leggen in verreweg de meeste gevallen de route naar school zelfstandig af of worden door hun ouders gehaald of gebracht. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit soms niet kan.

Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, kunnen ouders een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. Iedere gemeente heeft hiervoor binnen een wettelijk kader haar eigen beleid. De gemeente kan twee dingen doen: vervoer aanbieden of de ouders een vergoeding geven om passend vervoer te regelen. Om het aangepast vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, wordt de uitvoering in onze gemeente gecoördineerd door het OVB (Ommer VervoersBedrijf).

OVB is zelf geen vervoersbedrijf maar heeft wel de Europese aanbestedingsprocedure voor Dalfsen en elf andere gemeenten in de omgeving uitgevoerd. Omdat gemeenten in het algemeen de komende jaren te maken krijgen met forse bezuinigingen wordt geprobeerd de kosten van het leerlingenvervoer terug te brengen door kostenbesparende maatregelen te treffen, vooral omdat gemeenten vaak meer uitgeven aan het leerlingenvervoer dan dat zij via het Gemeentefonds van het Rijk ontvangen.

Ook de raad van Dalfsen was van mening dat de mogelijkheden voor bezuinigingen op het leerlingenvervoer onderzocht moesten worden. Uit het onderzoek is gebleken dat bezuinigingen op het leerlingenvervoer grote gevolgen zou hebben voor de ouders en leerlingen die gebruik maken van het vervoer. Dit gegeven heeft ons doen besluiten geen rigoureuze wijziging in het beleid door te voeren. Er vindt echter wel degelijk een aanpassing in de verordening plaats, welke gevolgen heeft.

Om in aanmerking te komen voor bekostiging van leerlingenvervoer moet de school verder liggen dan een bepaalde afstand. Deze was in de oude verordening zes kilometer voor basisscholen en twee kilometer voor speciale scholen voor basisonderwijs. Dat is in de nieuwe verordening zes kilometer voor beide schoolsoorten geworden. Voor het voortgezet onderwijs geldt geen afstandslimiet. Op basis van de verordening leerlingenvervoer wordt een vergoeding gegeven als de leerling een structurele handicap heeft en openbaar vervoer onder begeleiding of aangepast vervoer noodzakelijk is.

Hoewel geen echte wettelijke plicht kiezen we er voor om begeleiding op de bus te handhaven. Dit om vervelende incidenten te voorkomen. Hopelijk mag uit bovenstaande blijken dat wij voor een zakelijke benadering kiezen maar er wel voor zorgen dat het leerlingenvervoer op een aanvaardbare manier is geregeld.

Maurits von Martels, wethouder

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.