uitlevering speeltoestellen rabobank begonnen

Het speeltoestel is bedoeld voor speelplaatsen bij scholen waarvan ook buurtkinderen gebruik kunnen maken. Het toestel kan eenvoudig door ouders en of leerkrachten worden gemonteerd. De scholen moeten zelf zorgen voor een veilige ondergrond. IJreka controleert de montage en verstrekt een certificaat van veiligheid.

Enthousiast

Van de bijna negentig basisscholen reageerden er vijfenzestig positief op het aanbod. De uitlevering van toestellen is inmiddels begonnen. Vrijdag vier februari waren de eerste acht scholen aan de beurt. OBS Vinkenbuurt was de allereerste. De school was zo enthousiast dat bestuursleden en ouders besloten het toestel direct de volgende dag te installeren.

Maatschappelijk fonds

IJreka is een dochteronderneming van Foreco uit Dalfsen en ontwikkelt speeltoestellen van duurzaam hout (Nobelwood). Hun ontwerpen voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn aantrekkelijk van vorm en kleur. Rabobank maakt de speeltoestellen mogelijk vanuit hun maatschappelijke Fonds Coöperatief Dividend. Dat fonds is onder meer bedoeld voor projecten die de leefbaarheid ten goede komen en de sociale cohesie versterken.