Home / archiefcentraal / stimuleringsaanpak duurzaam boeren werkt

stimuleringsaanpak duurzaam boeren werkt

De twaalf deelnemers zijn zeer tevreden over de resultaten van het project. Ze geven aan dat duurzaam ondernemen geen geld kost maar juist geld oplevert. Tijdens een afsluitend symposium op 17 februari ontving gedeputeerde Piet Jansen de eerste uitgave van ‘Duurzame melkveehouderij’, een brochure waarin zowel de projectaanpak, de ervaringen van de deelnemers als de resultaten verwoord zijn.

Stimuleringsaanpak werkt

Piet Jansen is enthousiast over de gedrevenheid, betrokkenheid en het ondernemerschap van de projectdeelnemers: “Dit project is voor mij een bevestiging dat stimuleringsbeleid werkt.” De grote opkomst op het afsluitende symposium, circa 150 agrariërs en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en private partijen, getuigt er volgens Jansen van dat duurzaam ondernemerschap een hot item is.

Duurzaam ondernemen levert geld op

De deelnemers van het project geven aan dat ze zelf ervaren hebben dat duurzaam ondernemen geld oplevert in plaats van dat het geld kost. En dat is volgens hen niet per definitie een kwestie van lange adem. Zo kan het toepassen van een andere bemestingstechniek al op korte termijn resultaat opleveren. In de brochure die tijdens het afsluitende symposium is gepresenteerd, wordt niet alleen aandacht besteed aan zogenaamde quick wins, ook wordt er volop aandacht besteed aan technieken die op langere termijn effect hebben.

Leerpunten voor toekomstige projecten

De aanpak van ‘Kop in ’t zand’ versterkt volgens gedeputeerde Jansen het vertrouwen dat door deze vorm van samenwerking goede oplossingen gevonden kunnen worden. Hij noemde hierbij als voorbeeld het waarborgen van de biodiversiteit in Natura 2000 gebieden. Bart Jaspers Faijer, directeur van Stimuland deelt die mening: “Van dit project kan veel geleerd worden. Niet alleen waar het gaat om de vertaling van effectgerichte maatregelen voor de Natura 2000 gebieden maar bijvoorbeeld ook om de concrete invulling van het gemeenschappelijk landbouwbouwbeleid.”

Bewustwording, kennis en begeleiding

Het project ‘Kop in ’t zand’ heeft laten zien dat duurzaam ondernemerschap begint bij bewustwording en kennis. Met een groep enthousiaste ondernemers en goede begeleiding, kun je volgens Jaspers Faijer vervolgens veel bereiken. Die begeleiding kwam tijdens het ‘Kop in ’t zand’ naast de zijde van Stimuland ook van projectpartners Countus accountants + adviseurs, For Farmers en WUR Livestock Research. De gezamenlijke brochure ‘Duurzame Melkveehouderij’ is te downloaden via www.stimuland.nl.

Over Stimuland

Stimuland is een onafhankelijke stichting actief op het gebied van plattelandsontwikkeling. Zij vervult een actieve sleutelrol tussen beleid en praktijk: Stimuland spreekt niet alleen met beleidsmakers en –uitvoerders, maar ook met agrariërs en andere ondernemers, dorpsbewoners en adviseurs. De unieke brugfunctie die Stimuland hierin vervult, zorgt ervoor dat zij in staat is innovatieve projecten en activiteiten te ontwikkelen met een breed draagvlak voor diverse opdrachtgevers. Stimuland werkt op specifieke terreinen samen met externe deskundigen, zoals accountantskantoren, adviesbureaus, banken, waterschappen, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Lees ook

Boek van de Week: Het Rosie resultaat

OMMEN – Het boek van de week van Bibliotheek Ommen is ‘Het Rosie resultaat’ van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.