gibo groep stelt financiele tip top 3 samen

GIBO Groep Accountants en Adviseurs heeft een top drie van tips opgesteld om iedereen bewust te maken van financiële meevallers. In de ‘tip top 3’ staan ‘bezwaar WOZ-beschikking’, ‘Werkkostenregeling’ en ‘Rittenadministratiebureau 2011’.

Bezwaar WOZ-beschikking

Heb je je jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke heffingen al ontvangen, bekijk dan de daarin vastgestelde WOZ-waarde. Deze zou wel eens lager moeten uitvallen door de waardedaling van vastgoed door de crisis.

Vind je de vastgestelde WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand te hoog, dan kun je binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Bezwaar maken maakt dit jaar meer kans. In voorgaande jaren hanteerden gemeenten een marge waarbinnen de waarde werd geacht juist te zijn, maar van de Hoge Raad mag dit niet meer.

Let op: Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door jou te betalen gemeentelijke heffingen. Denk ook aan gevolgen voor de waterschapslasten, inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.

Werkkostenregeling

Dit jaar mag je al de nieuwe werkkostenregeling toepassen. Vanaf 1 januari 2014 ben je hiertoe verplicht, tot die tijd kun je gebruikmaken van de huidige regeling. Wie de nieuwe regeling toepast, hoeft dat niet te melden aan de Belastingdienst. Dat blijkt namelijk wel uit jouw administratie. Als de keuze eenmaal uit jouw administratie blijkt, ben je daaraan voor het gehele jaar gebonden.

De nieuwe werkkostenregeling in het kort: Je telt al het loon dat jouw werknemers ontvangen bij elkaar op. Van dat bedrag mag je maximaal 1,4 procent, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jouw werknemers.

Voorwaarde is dat je die vergoedingen en verstrekkingen aanmerkt als eindheffingsloon. Over het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen dat uitkomt boven de vrije ruimte moet je loonbelasting betalen in vorm van een eindheffing van tachtig procent.

Of het voor jou interessant of financieel verantwoord is om de werkkostenregeling te gaan toepassen, hangt af van wat je nu allemaal aan je personeel vergoedt of verstrekt. Blijf je met al je vergoedingen en verstrekkingen, rekening houdend met de diverse vrijstellingen en nihil waarderingen, onder de 1,4 procent, dan kan overstappen op de werkkostenregeling fiscaal voordelig zijn. Ben je nog niet over, gebruik dan dit jaar om de vergoedingen/verstrekkingen in kaart te brengen en laat je hierbij adviseren.

Rittenadministratieboekje 2011

Het Rittenregistratieboekje 2011 kun je gratis op www.gibogroep.nl aanvragen. Heb je een auto van de zaak en kun je bewijzen niet meer dan vijfhonderd kilometer privé te rijden, dan kun je de bijtelling voorkomen. De Belastingdienst accepteert het accuraat bijgehouden Rittenregistratieboekje als bewijsstuk, maar kan en zal extra bewijsmateriaal verlangen dat je rittenregistratie staaft (afsprakenagenda, garagenota’s).