Home / archiefcentraal / samen kerk samen sterk

samen kerk samen sterk

Jubeljaar voor katholieke geloofsgemeenschap Sint Brigitta

Geïnspireerd door de feestelijkheden rond het 150-jarig bestaan van de katholieke parochie in Heino, besloot het kerkbestuur al in 2008 een werkgroep te vormen en te beginnen met het brainstormen over het programma. “Hoewel we pas op 15 september officieel 150 jaar bestaan, leek het ons leuk om het hele jaar allerlei activiteiten te organiseren, waarbij we heel goed hebben opgelet, dat er voor elk wat wils is”, vertelt Jos Siero.

“Onze parochie bestaat uit zo’n 1500 leden, waaronder een grote groep jeugd, dus vinden we het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen aan bod komen.” Het jubeljaar wordt officieel geopend tijdens een mis op 6 februari. Daarna worden er maandelijks feestelijkheden georganiseerd, waarbij het zwaartepunt zal liggen rond de laatste week van juni en de eerste week van juli. “We hebben een kleine kerk en een klein parochiecentrum. We kunnen niet alle activiteiten binnen houden. Daarom hebben we twee weken een tent gehuurd op het voorplein bij de kerk.

Daaromheen hebben we alle ‘binnenactiviteiten’ gepland”, vertelt Sinie Meijerink. “We houden dan bijvoorbeeld korendagen voor kinderkoren, jongvolwassenkoren, dames- en herenkoren, waarbij niet alleen ons eigen koor is te horen, maar ook de koren van de tien andere parochies waarbij wij zijn aangesloten. Ook worden er dan presentaties gehouden van alle werkgroepen binnen de St. Brigitta-parochie, zoals de werkgroep verwerking bij verlies, misdienaars, kindernevendienst, collectanten, besturen en noem maar op. Zij gaan zich niet alleen presenteren binnen onze eigen gemeenschap, maar voor heel Ommen.

” Waar de feestelijkheden zullen zorgen voor een goede herinnering, zijn er ook een tweetal werkgroepen gevormd die werken aan een blijvende herinnering. Er is een DVD gemaakt over het katholieke leven in Ommen waarop de parochiejeugd vertelt hoe zij tegen het geloof aankijken en er wordt gewerkt aan een boek over de geschiedenis van de katholieke kerk in Ommen. Op 18 september wordt de feestperiode afgesloten met een slotviering in de kerk. Daarna vertrekt een grote groep gelovigen voor een bedevaart naar Lourdes. jos.siero@hotmail.com

Een stukje geschiedenis

Uit oude geschriften wordt duidelijk dat de eerste katholieke kerk in Ommen al rond 1200 bestond. Hoe deze kerk er uitzag weet niemand, maar hij moet in al in 1330 van steen geweest zijn, omdat op 9 mei van dat jaar een bende krijgsvolk Ommen plunderde en de stad in brand stak. Alleen de kerk weerstond het geweld. Na de Beeldenstorm in 1566, werd de kerk van Ommen pas ruim twintig jaar later aan de katholieke eredienst onttrokken.

De protestanten hadden namelijk in het begin problemen om de in bezit genomen kerken te bemannen met gekwalificeerde voorgangers, om de simpele reden dat die er nog niet in voldoende mate waren. Na deze periode bleef zo’n tien tot twintig procent van de bevolking van Ommen katholiek. Zij kerkten in de schuilkerken van Vilsteren en de Ommerschans. Pas in 1806 werd er begonnen aan het herstel van de katholieke kerk in Nederland.

In Ommen ontstond er in 1860 weer een katholieke parochie, waarvan in de oprichtingsakte staat vermeld dat deze, net als vroeger, gewijd werd aan Sint Brigitta. Een jaar later kreeg de parochie een eigen kerkgebouw, namelijk het kerkje van het ontruimde eiland Schokland. Dat werd in 1861 vervoerd naar Ommen en hier weer opgebouwd. De eerste jaren werden gekenmerkt door beperkte financiële armslag, maar het aantal parochianen nam gestaag toe. In 1929 werd een eigen katholieke school opgericht op de Voormars.

In 1935 kwam pastoor Simon de Bruin naar Ommen en nam samen met kerkbestuurslid Carel Josef Siero en meester Fikkert het initiatief tot de bouw van een nieuwe kerk. Op 27 februari 1938 kwam de bisschoppelijke toestemming voor de bouw van deze ‘kerk met pastorie’. Nog geen anderhalf jaar later, op 26 juni 1939 werd deze feestelijk in gebruik genomen en geconsacreerd door Mgr. Dr. De Jong, aartsbisschop van Utrecht.

Poolse diensten

Nadat Polen op 1 mei 2004 Lid van de EU werd, konden de Poolse arbeidskrachten, vanwege de open grenzen, in West Europa aan de slag. Tijdens de weekendvieringen in de katholieke kerk in Ommen doken steeds vaker Poolse gezichten op. Meestal zaten ze achterin of op de klapstoeltjes tegen de zijkanten.

Enkele parochianen slaagden erin een aantal van hen, mee te nemen naar ‘het koffiedrinken na de mis’. Op 25 maart 2005 werd er door Mgr. Simonis, ‘De Parochie Onze Lieve Vrouw van Czestochowa voor de Poolse katholieken in het Bisdom Utrecht‘ opgericht. In Ommen worden de Poolse vieringen gehouden op de tweede en vierde zaterdagavond van de maand. De gemiddelde opkomst ligt tussen de 25 en 40 personen.

Reorganisatie

In 2002 wordt er van uit het dekenaat Salland, onder leiding van deken Mgr. De Korte, een reorganisatie doorgevoerd wat in februari 2003 leidde tot de oprichting van het parochieverband Noord-Oost Salland, waar naast Dalfsen, Ommen en Hoonhorst, ook Heino, Lierderholthuis, Lemelerveld, Vilsteren, Hardenberg, Dedemsvaart, Slagharen en de Belte deel van uit maken.

Een stuurgroep, aangesteld door de elf parochiebesturen, zorgde voor een goede uitvoering van de nodige werkzaamheden. Eind 2010 werd een convenant tussen de elf parochies ondertekend, waarin maximale ruimte werd bedongen voor de elf geloofsgemeenschappen, zoals de geloofsgemeenschappen na het ontstaan van de nieuwe parochie worden genoemd.

Dit betekent dat wanneer er zaken op locatie afgedaan kunnen worden, ze niet centraal opgepakt worden. De nieuwe Emmanuelparochie, die vanuit de pastorie in Ommen geleid wordt door pastoor Jan Beekman is niet het einde van de Brigittaparochie te Ommen. Wel als zelfstandige parochie, maar niet als vitale geloofsgemeenschap van betrokken parochianen.

Lees ook

Lifeline van Serious Request onthaald in Ommen

OMMEN – De dj’s van 3FM zijn maandag onthaald in Ommen. Ze trekken met hun …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.