podcatchers officieel in gebruik gesteld tinnen figuren museum

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van het Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen heeft mevrouw Christien Schuurman op woensdag 6 oktober 2010 j.l., namens het Unifonds van Univé De Onderlinge, het nieuwe voorlichtingssysteem Podcatchers officieel in gebruik gesteld d.m.v. de activering van het eerste luisterapparaat voor museale objecten.

Iedere bezoeker krijgt naast zijn/haar toegangskaart gratis een luisterapparaatje, een z.g. ‘audio-tour’ ter leen. Er zijn een groot aantal activeringsunits in de tentoonstellingsruimten geplaatst bij de meest belangrijke expositie-onderdelen. Bij activering kan men bij ieder van deze units luisteren naar een interessante en onderbouwende toelichting op het tentoongestelde.

Al lang is de wens van veel bezoekers om wat meer uitleg bij de vele interessante items die in het museum staan opgesteld. Met de aanschaf van deze nieuwe apparatuur, welke geschonken is door het Unifonds van Univé De Onderlinge hoopt het museum haar bezoekers aan hun wens tegemoet te komen.

Meer foto's