Weinig aandacht voor Overijssel in verkeersanalyse Rijk

CDA woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel vraagt zich af waarom er in een belangrijke verkeersanalyse van het Rijk (NMCA) zo weinig aandacht is voor Overijsselse verkeersknelpunten. “In de verkeersanalyse tot 2040 worden zowel de A/N35, N36 en N50 als de spoorlijn tussen Deventer en Olst niet genoemd als potentiële knelpunten.

“Het CDA vind het maar moeilijk te begrijpen dat er maar zo minimaal aandacht is voor verkeersknelpunten in Overijssel op de lange termijn. Ik hoop dat gedeputeerde Boerman hier een verklaring voor kan geven”, aldus van Moorsel die tijdens de commissievergadering van 5 juli hierover vragen gaat stellen.

Bereikbaar Overijssel
“Het CDA wil dat de provincie blijft werken aan het wegwerken van verkeersknelpunten. Op veel plekken moeten veiligheid, capaciteit en leefbaarheid echt worden verbeterd. Daarom blijft het investeren in Overijsselse bereikbaarheid hard nodig en dat kan de provincie niet alleen. Bovendien is het oplossen van knelpunten op Rijkswegen en het spoor de verantwoordelijkheid van de Minister. De knelpunten in Overijssel moeten dus in beeld zijn bij de Minister. Ik vraag me echt af of dat wel zo is, als de knelpunten op het Overijsselse spoor en de wegen niet zijn opgenomen in deze belangrijke verkeersanalyse van het ministerie”, legt Bart van Moorsel uit.

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur heeft de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) gestuurd. Deze NMCA brengt de mobiliteitsontwikkeling en de potentiële knelpunten op de lange termijn in beeld op weg, spoor en water voor zowel goederen- als personenvervoer. De NMCA is de basis voor de investeringen door het Rijk tot 2040 in Overijssel.

|Doorsturen