Bedrijven Investering Zone in Dalfsen komt er

Bedrijventerrein De Rondweg in Dalfsen krijgt een Bedrijven Investering Zone (BIZ). Deze zone maakt het voor ondernemers mogelijk gezamenlijk te investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Het is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen van alle ondernemers een BIZ-bijdrage wordt geheven, dit ter financiering van de door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen.

Tussen 9 en 25 juli heeft de officiële draagvlakmeting voor de BIZ plaatsgevonden. Stemgerechtigde inwoners met een bedrijfspand op het bedrijventerrein De Rondweg Dalfsen konden in deze periode stemmen of zij vóór of tegen de invoering van een BIZ zijn.

Meer dan 50 procent van alle bedrijven heeft een geldige stem uitgebracht. Van dit percentage heeft meer dan tweederde voor gestemd. Alle voorstemmers samen vertegenwoordigen meer dan tweederde van de totale WOZ-waarde op het bedrijventerrein. Dit betekent dat de invoering van de BIZ door kan gaan.

De stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen gaat nu in overleg met de deelnemers over het vervolg van dit project. Dit zal men onder andere doen door het organiseren van informatiebijeenkomsten.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer