Gemeenteraad Ommen presenteert profielschets voor nieuwe burgemeester

Tijdens een extra gemeenteraad op de avond van dinsdag 13 juni heeft de ‘voorbereidingscommissie benoeming burgemeester Ommen’ de profielschets voor een nieuwe vaste burgemeester van Ommen gepresenteerd. Naast de voltallige gemeenteraad was ook commissaris van de koning Bijleveld-Schouten aanwezig.

Sinds 2007 heeft de gemeente Ommen al te maken gehad met vijf burgemeesters. Twee daarvan zijn voortijdig weg gegaan. Gerrit Jan Kok vertrok na vier jaar omdat hij als gedeputeerde van Overijssel werd aangesteld en Marc-Jan Ahne besloot zijn functie na ruim twee jaar neer te leggen, omdat de Rijksrecherche onderzoek naar hem deed wegens een mogelijke integriteitsschending.

Sinds 18 mei van dit jaar is Bas Verkerk waarnemend burgemeester van Ommen. Hij nam deze functie over van Mark Boumans die als burgemeester van Doetinchem werd benoemd. De planning is om in oktober van dit jaar een definitieve kandidaat voor te dragen voor benoeming door de Kroon.

In de profielschets zijn tevens uitkomsten opgenomen van een enquête die is uitgevoerd onder 129 inwoners van Ommen. Uit deze uitkomsten kwam een top 5 van bestuurscompetenties en vaardigheden naar voren. Daadkrachtig, besluitvaardig, doelgericht, open en humor. 'Dienend leiderschap' is de term die gebruikt wordt. De profielschets is unaniem aangenomen.

Alle documenten omtrent de extra gemeenteraad en de profielschets zijn terug te vinden op de website van de gemeente Ommen via: https://ommen.raadsinformatie.nl.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer