Gemeente Dalfsen maakt financiële pas op de plaats

De gemeente Dalfsen heeft volgend jaar maar beperkt ruimte voor nieuwe of extra uitgaven. Dat blijkt uit de Perspectiefnota, de nieuwe naam van de Voorjaarsnota. Desondanks ziet het huishoudboekje van de gemeente er goed uit en passen alle noodzakelijke uitgaven volledig in de begroting.

Dalfsen laat weten dat de ruimte voor nieuwe of extra uitgaven beperkt is. Toch ziet de gemeente mogelijkheden om die ruimte te vergroten door nog eens kritisch naar de huidige begroting en de toekomstplannen te kijken. Door bepaalde zaken anders of niet meer (volledig) te doen, wordt verwacht dat er ruimte komt om alsnog extra wensen uit te voeren.

Wethouder Ruud van Leeuwen legt uit: “Dalfsen heeft de begroting op orde en heeft daarnaast verschillende ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of het onderhoud van de openbare ruimte. Die ambities kosten geld. Voor alle wensen is op dit moment onvoldoende budget. Wij willen extra ruimte vinden voor een bedrag van afgerond € 1 mln. Dat bedrag hebben wij als opdracht in de Perspectiefnota opgenomen.”

Bij het onderzoek naar extra middelen worden alle uitgaven en inkomsten betrokken. Dit vindt in de zomer plaats. Het resultaat wordt verwerkt in de begroting 2018. Deze wordt vastgesteld op 9 november. Door hier de zomer voor uit te trekken, kunnen alle van belang zijnde zaken goed tegen elkaar worden afgewogen. Het uitgangspunt voor de gemeente is en blijft een meerjarenbegroting met een structureel positief saldo.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer