Programma boordevol leerzame activiteiten met vissen in de hoofdrol

Vismigratiedag in Ommen

Op zaterdag 21 april houden studenten van de Sportvisacademie Zwolle samen met Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Sportvisserij Oost-Nederland de Wereldvismigratiedag. Op Camping de Koeksebelt aan de Vecht in Ommen zit het programma boordevol leerzame (jeugd)activiteiten met vissen in de hoofdrol.

Vislessen, -wedstrijden en -workshops
Wereldvismigratiedag wordt wereldwijd gevierd door iedereen die iets met vis en water te maken heeft. Op Camping De Koeksebelt, Zwolseweg 13 in Ommen, krijgen bezoekers verschillende dingen te zien en te horen over vismigratie. De dag bestaat uit kleine stands met interessante presentaties over migratie van vissen en veel jeugdactiviteiten, zoals vislessen, -wedstrijden en –workshops.

Vismigratie
Vissen moeten vrij door wateren kunnen zwemmen. Bijvoorbeeld om bij hun paaiplaatsen te komen. Om vissen hierbij een handje te helpen, passen de waterschappen stuwen en gemalen aan, zodat ze geen obstakel meer vormen, maar vissen ze makkelijk kunnen passeren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van verschillende soorten vistrappen of gemalen met ‘visvriendelijke’ pompen.

LIFE IP Deltanatuur
Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Het deelproject Vismigratie in grote wateren maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur. De betrokken partners willen in dit project de bestaande vismigratieroutes in kaart brengen en aanwezige vismigratievoorzieningen evalueren. Op basis van de uitkomsten formuleren ze maatregelen die nodig zijn om te komen tot het optimaal bereikbaar maken van leefgebieden voor vissen.

De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur (vrije inloop) en de toegang is gratis. Kijk voor meer informatie over Wereldvismigratiedag op www.worldfishmigrationday.com

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer