Norm voor aantal parkeerplekken bij nieuwbouw in Ommen verhoogd

Ommen heeft de norm voor het aantal parkeerplekken bij nieuwbouwplannen verhoogd. Aanleiding hiertoe waren opmerkingen van de middenstanders over de regels over parkeerruimte die de gemeente had opgesteld.

Bij bouwplannen zijn de initiatienemers zelf verantwoordelijk voor de aanleg van voldoende parkeerruimte. Deze normen zijn vastgelegd in een nieuwe nota. Naar de reactie van HVO (Handels Vereniging Ommen) is het plan nu aangepast.

Middenstanders van HVO Ommen waren van mening dat Ommen een hoge parkeervraag heeft. Zo is het autobezit hoog, heeft Ommen te maken met een afname van het openbaar vervoer-aanbod, heeft het centrum een sterke regionale recreatieve en economische functie en rijden inwoners hoge afstanden voor woon-werkverkeer. Als er niet op de hoge parkeervraag wordt ingespeeld, betekent dat meer ongewenst parkeren in de openbare ruimte en dat komt de leefbaarheid in het centrum van Ommen niet ten goede, zo stelt HVO. Ommen had aanvankelijk besloten om de minimale, duurzame norm te hanteren. Voor het centrum van Ommen geldt nu de gemiddelde parkeernorm.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer