Nieuw onderwijsaanbod in het Vechtdal

De stichting Aquila in Ommen gaat vanaf 1 januari 2018 een nieuwe vorm van onderwijs aanbieden. Deze is bedoeld voor de groep leerlingen met behoefte aan structuur en gedragsproblemen.

Dit onderwijsaanbod is in aansluiting op de bestaande voorzieningen die de stichting Aquila heeft. Zo is er een school voor speciaal (basis-)onderwijs Johan Seckel, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Boslust en een school voor praktijkonderwijs De Maat.

In samenwerking met SBO Johan Seckel is er vanaf 1 januari 2018 een ‘structuurgroep’ aan de Boslust verbonden. Het onderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde onderwijskrachten, die jarenlange ervaring hebben met deze doelgroep. De doelgroep is die van 9 tot en met 13 jaar, met een specifieke vraag om ondersteuning en begeleiding betreffende gedragsproblematiek. Tot op heden gaan deze leerlingen naar een school in Zwolle. Het onderwijsaanbod is gericht op de doelen van het regulier onderwijs, waarbij uitstroom naar alle vormen van voortgezet onderwijs tot de mogelijkheden behoort.

De groep, met maximaal 12 leerlingen, wordt onderwezen en begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht en een onderwijsassistent. De aanmelding en plaatsing verloopt via de toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer