Inloopbijeenkomst over N340/N48 in De Wiekelaar

De provincie Overijssel houdt dinsdag 20 juni een inloopbijeenkomst over de wijzigingen in het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle-Ommen. De bijeenkomst vindt plaats in De Wiekelaar, G.W. Spiegelstraat 6 in Dalfsen. Geïnteresseerden zijn welkom van 16.00 tot 20.00 uur. Iedereen kan vrij inlopen. Aanmelden is niet nodig

Deskundigen van de provincie zijn aanwezig om vragen over het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan te beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen ook 3D visualisaties van de ontwerpen bekijken.

Van 6 juni tot 18 juli 2017 ligt het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340/N48 Zwolle – Ommen ter inzage. Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het PIP dat in 2012 is vastgesteld door de Raad van State. In dit plan staat beschreven op welke wijze de opwaardering van de provinciale wegen in het Vechtdal worden uitgevoerd.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben de ontwerpen hiervoor definitief vorm gekregen in overleg met de betrokken partners in het gebied. Daarnaast zijn ter voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van de benodigde gronden en woningen aangekocht, kabels en leidingen verlegd en wordt medio dit jaar gestart met de aanleg van het viaduct over het spoor in het aan te leggen nieuwe tracé van de N340.

De aanbesteding van het werk start in 2018 waarna de uitvoering in 2019 van start kan gaan. Meer informatie over de aanpak van de provinciale wegen in het Vechtdal is te vinden op: www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.

|Doorsturen

Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer