Informatieavond Zonneweide Molenhoekweg Dalfsen

Zon Exploitatie Nederland (ZONXP) is voornemens een zonneweide te realiseren op een terrein gelegen aan de Molenhoekweg – Mataramweg te Hoonhorst in de gemeente Dalfsen. ZONXP organiseert daarom een inspraak-informatieavond voor omwonenden op dinsdag 3 juli.

De bijeenkomst wordt gehouden in zaal Kappers te Hoonhorst, Kerkstraat 7 van 18.30 uur tot 20.30 uur. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst te bezoeken. de uitgangspunten bij het project zijn het aanleggen van een zonneweide die landschappelijk is ingepast ,de zonneweide zal door aan te brengen begroeiing niet of nauwelijks te zien zijn. Ook heeft de weide een dubbelfunctie als schapenweide. De hoogte van de panelen zijn circa 2 meter. De geplande oppervlakte is ongeveer 17 hectare. De zonneweide kan ongeveer 5.400 huishoudens van stroom voorzien.

ZONXP zit in het voorstadium om het plan verder uit te werken. De omgevingsvergunning is niet officieel aangevraagd bij de gemeente. Over de eventuele verlening van de vergunning wordt door het gemeentebestuur pas een besluit genomen nadat de gebruikelijke inspraakprocedures zijn doorlopen.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer