Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand

Dinsdagmiddag waren een aantal cliënten uit Staphorst aanwezig bij de overhandiging van de educatieve natuurkist van Natuur en Milieu Overijssel, bij Zorgspectrum Het Zand in Dalfsen.

Er werd een lezing gegeven over de big five van de weidevogels. De kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp stonden hierin centraal. Hierbij was de duidelijke uitleg zonder moeilijke termen, met afbeeldingen en details zoals een kievitsei laten zien en dat het legsel meestal vier eieren betreft. Het broeden 26 à 28 dagen duurt. Het nest wordt gemaakt in een ondiep kuiltje op een plek met niet te veel gras.

Samenwerking tussen groen en zorg
De afgelopen twee jaar hebben Natuur en Milieu Overijssel en Zorgspectrum Het Zand samengewerkt om natuuractiviteiten op te zetten voor zorgbehoevende cliënten. Voor deze activiteiten hebben zij vrijwilligers uit de omgeving geworven en opgeleid die de zorgmedewerkers ondersteunen.

Met deze natuurkist kunnen zorgmedewerkers en vrijwilligers op een laagdrempelige manier samen natuurbelevingsactiviteiten voor cliënten van het Zand organiseren. Hiermee stimuleren zij beweging en verbinding bij de cliënten.

De natuurkist zit vol met activiteiten, natuurquizzen, spellen en ondersteunende materialen. Natuur en Milieu Overijssel overhandigde de natuurkist tijdens een excursie en lezing over weidevogels. Hier waren vanmiddag cliënten van Het Zand bij aanwezig. De overhandiging van de kist is het startmoment voor Het Zand om samen met de vrijwilligers natuuractiviteiten uit te kunnen voeren. Het idee is om de natuur als verbindende factor in te zetten om zorgbehoevende ouderen en vrijwilligers uit de buurt met elkaar in contact te brengen. Daarnaast kan Het Zand de kist ook gebruiken om verbinding te stimuleren tussen cliënten en jongeren, buurtbewoners en/of mensen met een beperking.

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer