CDA Dalfsen stelt vragen over overlast eikenprocessie rups

Het CDA krijgt veel vragen over de groeiende overlast van de eikenprocessierups en de gevolgen voor de volksgezondheid. Op de site van de Gemeente Dalfsen wordt aangegeven dat er in het buitengebied geen actie wordt ondernomen, met uitzondering van uit- en inritten en doorgaande fietsroutes.

Om dit probleem aan te kaarten heeft de CDA-fractie de volgende vragen aan het college van B&W van de Gemeente Dalfsen gesteld:

1. Is het mogelijk om de nesten boven drukke (recreatieve) wandel en fietsroutes wel weg te zuigen cq te bestrijden?
2. Wat wordt gedaan met Meldingen Leefomgeving, waarin verzocht wordt om bestrijding op een bepaalde route?
3. Wordt erover nagedacht om de eikenprocessierups te bestrijden door bijvoorbeeld Entonem?

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer