Opnieuw minder verkeersongevallen in Dalfsen

Ook in 2017 is het aantal verkeersongevallen in de gemeente Dalfsen afgenomen. Vorig jaar was er sprake van 134 verkeersongevallen, terwijl een jaar eerder 143 ongevallen plaatsvonden.

Jaarlijks wordt gekeken naar de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in de gemeente Dalfsen en wordt in beeld gebracht waar verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. De afgelopen jaren is sprake van een daling van het aantal verkeersongevallen op Dalfser grondgebied.

Het aantal verkeersongevallen lag in de jaren 2014 en 2015 op respectievelijk 179 en 182. Dit is in 2016 afgenomen naar 143. In 2017 heeft de daling zich voortgezet naar 134 verkeersongevallen. Het aantal gewonden in het verkeer is in de periode van 2014 - 2017 eveneens gedaald, van 35 naar 23 op jaarbasis.

Bovengemiddelde daling
Afgezet tegen het landelijke ongevallenbeeld is er in Dalfsen sprake van een sterkere daling van het aantal ongevallen dan gemiddeld. Op provinciaal niveau (Overijssel) is het verkeersongevallenbeeld per gemeente wisselend. In omliggende gemeenten is evenals in Dalfsen veelal sprake van een (lichte) daling van het aantal verkeersongevallen. Deze daling is in vergelijking tot Dalfsen wel minder sterk. Bij een enkele gemeente is sprake van een stijging van het aantal verkeersongevallen.

Wethouder Ruud van Leeuwen, portefeuillehouder verkeer in Dalfsen: "Vooropgesteld, elk verkeersongeval is er een teveel. Maar ik ben wel verheugd om te zien dat het ingezette beleid om de verkeersongevallencijfers naar beneden te krijgen vruchten afwerpt. We willen de positieve, dalende trend van het aantal verkeersongevallen in de gemeente voortzetten."

Investeren
Van Leeuwen: "Het streven is het aantal verkeersongevallen te verminderen en het gevoel van veiligheid te verbeteren. Dat doen we door onder andere te investeren in een veilige (fiets)infrastructuur en in te zetten op gedragsbeinvloeding. Verder gebruiken wij jaarlijks de beschikbare verkeerongevallendata en gaan wij met de politie in gesprek over intensivering van de handhaving."

|Doorsturen

Uw reactie


Onze krant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Vechtdal Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer