Provincie Overijssel lanceert online handreiking voor lokale politici om leegstand aan te pakken

Vrijdag 7 juli vond in het provinciehuis van Overijssel het manifest Proef de Ruimte plaats. Namens de Woonkeuken – een toonaangevend netwerk van directies en bestuurders uit de Overijsselse bouw- en vastgoedwereld – lanceerde gedeputeerde Monique van Haaf een online handreiking voor lokale politici met als thema de transformatie van leegstaand vastgoed. 

Van Haaf: ”Sleutelpositie gemeenten in vraagstuk leegstand”
In de Woonkeuken is door verschillende partijen samengewerkt aan één doel: het transformeren van leegstaand vastgoed. Gedeputeerde Monique van Haaf: “We zien dat de transformatie van leegstaand vastgoed een zeer belangrijk vraagstuk is voor de toekomst. En dat gemeenten hierin een sleutelpositie hebben. Lokale verkiezingsprogramma’s vormen een belangrijke basis voor nieuwe colleges die zich vanaf 2018 gaan inzetten voor lokale vraagstukken.” Hoogleraar Bestuurskunde Bas Denters van de Univeriteit Twente: “In vrijwel elke gemeente staat het behoud van de aantrekkelijkheid van de stads- of dorpskern hoog op de publieke agenda. Door demografische, economische en technologische veranderingen staan traditionele centrumfuncties onder druk”.

Leegstandsmonitor Overijssel
In 2016 heeft Overijssel als eerste provincie samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een leegstandsmonitor gelanceerd. In februari 2017 heeft het CBS voortbordurend op deze monitor de Landelijke Monitor Leegstand beschikbaar gesteld. Daarin staan de cijfers voor 2015 en 2016 (peildatum 1 januari) voor alle Nederlandse gemeenten. Johan van Iersel van RIGO Research: “De monitor maakt de omvang van de leegstandsproblematiek ondubbelzinnig duidelijk. Het gaat hier niet om een tijdelijk probleem dat zich vanzelf oplost nu de economie weer aantrekt.”

|Doorsturen

jos

2017-07-09 09:28:00

Wat een gewauwel op academisch niveau.
https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

Uw reactie