Het aantal wethouders in een gemeente moet volledig bepaald worden aan de hand van het inwoneraantal

68.5%
31.5%
Terug
Stemmen