Het aantal wethouders in een gemeente moet volledig bepaald worden aan de hand van het inwoneraantal

68.3%
31.7%
Terug
Stemmen