Het aantal wethouders in een gemeente moet volledig bepaald worden aan de hand van het inwoneraantal

69%
31%
Terug
Stemmen