Ommen stemt toe met verkoop beheerderswoning zwembad

De gemeente Ommen heeft tijdens de raadsvergadering op 31 juli ingestemd met de verkoop van de voormalige beheerderswoning van het zwembad aan de Zeesserweg 12b.

De woning aan de Zeesserweg – gelegen aan de Vecht - heeft een woonbestemming en is sinds de vaststelling van de begroting 2017 onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde verkoopopgave gemeentelijk vastgoed. Inmiddels is de woning vrij van huur en is het gebruik overgedragen aan de gemeente. In afwachting van een verkoop wordt de woning tijdelijk verhuurd aan de Stichting De Olde Vechte.

Sinds jaren heeft de woning – aansluitend gelegen aan het Openluchtbad Olde Vechte - geen directe functie meer met het naastgelegen zwembad.

De gemeente ging over de verkoop - na de taxatie van de woning - met het waterschap Vechtstromen in gesprek. Het waterschap gaf aan geen interesse te hebben in een aankoop, hun opgaven liggen elders aan de Vecht. Daarnaast voerde de gemeente gesprekken met het bestuur van de stichting Openluchtbad Olde Vechte, de exploitant van het gemeentelijk zwembad. Na een vooroverleg werd in een regulier bestuurlijk overleg vastgesteld dat een aankoop door deze stichting niet tot de mogelijkheden behoort.

Met de voormalige bewoonster van deze voormalige badmeesterwoning werd begin dit jaar overeenstemming bereikt over de huurbeëindiging. De man van de voormalige bewoonster was destijds voor vele jaren de badmeester.

|Doorsturen

Uw reactie