Meer geld voor weidevogels

De leden van de Provinciale Staten hebben gisteren ingestemd met een voorstel om 150.000 euro extra beschikbaar te stellen voor het actieplan ‘ Weide -en akkervogels 2019-2021’. De gedeputeerde staten keurden het plan op 26 juni goed.

Maar verschillende partijen pleitten voor meer budget voor het plan. Met 39 stemmen voor en vijf stemmen tegen werd er 150.000 euro extra aan het actieplan toegevoegd.

|Doorsturen

Uw reactie