Opinie: Hebben ze in de Oostvaardersplassen geen mestoverschot?

De Commissie-Van Geel bracht afgelopen week advies uit over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Lampi ziet een heel ander probleem en vraagt zich af: hebben ze in de Oostvaardersplassen geen mestoverschot?

'Dan hebben ze ook een mestoverschot', was de reactie van mijn collega toen we op de radio hoorden hoeveel hectare de Oostvaardersplassen groot is en hoeveel dieren er lopen. Als je een mestoverschot hebt, heb je zonder bijvoeren ook een voedseltekort, was mijn conclusie. Echter kwam zijn berekening me wat onwerkelijk voor. Hij had het erover dat huidige boeren nog maar 0,5 koeien/hectare zouden hebben. Met ruim 5200 dieren op 5600 hectare in de Oostvaardersplassen is dat bijna 1 dier per hectare. Die redenering gaat op twee punten mank. Toch had hij gelijk.

Zoals uit het artikel van www.melkvee.nl blijkt, klopt die 0,5 koeien per hectare niet. Nu hebben ze het daar over groot vee eenheden (GVE) per hectare waar ik het normaal over koeien per hectare heb. Nu zou je kunnen denken dat dat verschil niet veel uitmaakt. Toch is het dat wel als je wilt gaan vergelijken met de Oostvaardersplassen. Ik denk namelijk dat de verhouding tussen het aantal stuks jongvee en volwassen dieren in de Oostvaardersplassen heel anders ligt dan bij de gemiddelde boer. En ja, hoe ga je dan het aantal GVE in de Oostvaardersplassen bepalen?

Dat is denk ik niet te doen, dus ik ben het gaan bekijken op het totale aantal dieren wat wel bekend is. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat 1 koe inclusief jongvee per hectare gelijk staat aan het gemiddelde van 1,25 GVE. Dat staat dan weer gelijk aan 1,7 dieren per hectare. Een snelle conclusie voor de Oostvaardersplassen zou dus zijn: hoezo mestoverschot? Er lopen 5200 dieren op 5600 hectare dat is minder als 1 dier per hectare.

Dat lijkt waar tot je het artikel van de NOS leest. Dan blijkt dat die 5200 dieren op slechts 2000 hectare lopen. De overige 3600 hectare is te nat voor deze dieren. Dan wordt het verhaal ineens toch heel anders.

De boer met 1,7 dieren per hectare voert zijn dieren in de winter om te voorkomen dat ze verhongeren en een mestoverschot te hebben. In de Oostvaardersplassen lopen ruim 2,5 dieren per hectare en hoor je niemand over mest en is er zelfs strijd over het wel of niet bijvoeren. Ik weet het, er zal geen oplossing zijn zonder tegenstanders. Het zij zo. Maar dat het zo niet goed gaat, daar zijn we het allemaal wel over eens.

Lampi

|Doorsturen

Hans

2018-04-30 14:50:19

En dan tel je geeneens het gigantische aantallen ganzen en andere watervogels mee. 

Wist je dat het oppervlaktewater daar niet eens kan voldoen aan het kwr. En dat voor boerensloten de normen strenger zijn wbt fosfaat en stikstof dat natuurwater. Daar wordt uitzondering op gemaakt.De vinger wordt dan ook makkelijk vaak naar de boeren gewezen.

Kijk eens op V-focus.nl  daar zie je hoe wetenschap ook maar een mening is.

Uw reactie